Jan Flameng is een van die vergeten kunstenaars van de tweede helft van de 20ste eeuw die beter verdienen: academisch gevormd, hardwerkend, blijvend geÔnspireerd door het landschap en het leven.

Na een opleiding als decoratieschilder koos Flameng in de late jaren dertig resoluut voor de kunst. Hij leerde tekenen en schilderen aan de Antwerpse Academie, en bekwaamde zich later bij Jos Hendrickx aan het Antwerpse Hoger Instituut in de moeilijke discipline van de burijngravure. Als graficus heeft Flameng de meeste erkenning gekregen: tot tweemaal toe werd hij bekroond op de Internationale BiŽnnale voor Grafiek te Ancona (It.)

De schilder Flameng, op zijn best in de landschappen van de Kempen en de kust, onderging even een te sterke invloed van Rik Slabbinck, maar vond snel zijn eigen weg. Zijn werk wordt dan feestelijk van coloriet, met veel gevoel voor evenwicht. Zijn tekeningen, vele duizenden, zijn doorgaans studiemateriaal voor gravures, aquarellen en olieverven.

Werk van Jan Flameng bevindt zich in de prentenkabinetten van Antwerpen en Brussel, en in het Jakob Smitsmuseum te Mol. (iv)English

Jan Flameng is one of those forgotten artists from the second half of the 20th century who deserve better: educated, hardworking, constantly inspired by landscapes and life.

After having trained as an ornamental painter Flameng resolutely decided to become an artist. He learned to draw and paint at the Antwerp Academy, then took lessons with Jos Hendrickx at the Antwerp Higher Institute of Visual Arts to acquire the difficult skill of burin engraving. It is as a graphical artist that Jan Flameng received the most recognition: he was twice awarded a medal at the International Biannual Exhibition of Graphical Art at Ancona in Italy.

As a painter Flameng was at his best with the landscapes of the Kempen and the coast. At first he was strongly influenced by Rik Slabbinck, then went his own way and became a true colorist with a great sense of balance in composition. His drawings, many thousands of them, are mostly studies for his engravings, his water colours and oil paintings.

Works by Jan Flameng are kept in the print collections of Antwerp and Brussels, and in the Jakob Smitsmuseum in Mol. (iv)